Pancasila

45 Butir butir Pancasila dan contohnya (Sila Ke-1 sampai Sila…

Butir-butir pancasila merupakan penjabaran dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pada P4, terdapat 36 buah butir Pancasila. Namun, produk hukum ini tidak berlaku...
litalia
3 min read

Nilai Nilai Pancasila Sila 1, 2, 3, 4, 5 [ulasan…

Nilai Nilai Pancasila – Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita tidak hanya harus hafal bunyi dari Teks Pancasila, namun...
litalia
5 min read

Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara & Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi yang harus dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya sebatas sebagai dasar...
litalia
2 min read