Pendidikan

Zaman Neolitikum, Pengertian, Ciri, Kebudayaan, Corak dan Peninggalan

Pembagian zaman pada masa prasejarah merupakan hal yang menarik untuk diteliti sekalipun sudah menjadi sejarah. Salah satunya adalah zaman neolitikum atau zaman batu muda....
litalia
6 min read

Zaman Logam, Pengertian, Ciri-Ciri, Peninggalan dan Hasil Kebudayaannya [Lengkap]

Sesuai dengan namanya, zaman logam adalah zaman berkembangnya peralatan berbahan dasar logam. Masyarakat pada zaman ini sudah banyak yang menggunakan bahan logam untuk keperluan...
litalia
5 min read

Contoh Teks Prosedur

Contoh Teks Prosedur – Jenis teks ada bermacam-macam yang dipelajari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Salah satunya adalah teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Berikut...
raifanaqi
23 min read